Asikkkk

86 tekstów – auto­rem jest Asik­kkk.

Wiara jest trud­niej­sza od niewiary. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 8 grudnia 2012, 08:20

Nie trak­tuj dna jak bag­na. Dno to trampolina. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 2 grudnia 2012, 19:32

Per­spek­ty­wa klęski nie po­win­na pow­strzy­mywać przed próbą. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 23 września 2012, 21:22

Gorzkie roz­cza­rowa­nie jest lep­sze od niepew­ności.
Poz­wa­la na od­cięcie się od te­go, co i tak po­woli nas niszczy. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 3 kwietnia 2012, 21:59

Zmiany są próbą kon­tro­li.
Pot­rzebą udo­wod­nienia, że jed­nak ma­my na coś wpływ. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 7 lutego 2012, 12:48

To przed czym ucieka­my, uderza w nas z podwójną siłą. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 4 lutego 2012, 21:24

Każdy nie­szczęśli­wy człowiek jest egoistą.

A szczęście zaczy­na się tam, gdzie przek­racza się ra­my włas­ne­go egoizmu. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 1 lutego 2012, 18:43

Świt roz­wiewa nadzieje nocy. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 27 stycznia 2012, 17:27

Wiesz, kiedy po­rażka bo­li naj­bar­dziej?
Gdy wyg­ra­na była o włos, krok, se­kundę, punkt. 

myśl dnia z 22 marca 2017 roku
zebrała 64 fiszki • 13 stycznia 2012, 17:12

Nie być kim się chce, ale chcieć być kim się jest sta­nowi pod­stawę szczęścia. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 17 grudnia 2011, 21:59

Asikkkk

Zależnie od punktu widzenia bardzo normalna albo wcale. Miłośniczka muzyki mało popularnej, ciem i kryminałów. Wszystkiego co inne, niezwykłe lub po prostu nie zauważane. Zafascynowana językiem rosyjskim.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Asikkkk

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

23 marca 2017, 15:58natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Wiesz, kiedy po­rażka bo­li [...]

23 marca 2017, 11:16fyrfle sko­men­to­wał tek­st Wiesz, kiedy po­rażka bo­li [...]

22 marca 2017, 12:10natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Wiesz, kiedy po­rażka bo­li [...]

22 marca 2017, 08:23Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Wiesz, kiedy po­rażka bo­li [...]

22 marca 2017, 07:07fyrfle sko­men­to­wał tek­st Wiesz, kiedy po­rażka bo­li [...]